Sassy RSS feed Sassy Facebook page Sassy Twitter

Коучингът накратко

@ Lifehacking

, май 2012
Коучингът накратко

Що е то коучинг, върху каква почва вирее и защо в последните години стана толкова популярно.

Коучингът набира все по-голяма популярност. В проведено изследване във Великобритания 51% от анкетираните компании отбелязват коучинга като ключова част от плановете си за развитие, а 90% от компаниите са над 2000 служители са го прилагали в последните 5 години. Защо? Просто е.

Всеки притежава всички необходими качества, за стопроцентовата си реализация, но рядко ги вижда.

Това е неизменен и неоспорим факт. Както е неспорим факт, че всеки вътрешно знае кое е най-добро лично за него, към какво се стреми и как ще постигне мечтите си. Дори да не осъзнава ясно това, човек е способен интуитивно да се насочи към една определена цел, към едно конкретно решение. По време на този процес на осъзнаване, формулиране и реализиране, той може да бъде сам, или прирдужаван от коуч, който му помага. Пътят с коуч, очевидно, е значително по-кратък.

Любимата ми дефиниция за коучинг е, че това е метод, който пренася човека от там, където е сега, до там, където желае да стигне. В този смисъл коучингът е средство за транспорт пряко и преносно, тъй като етимологията на поятието ни води до унгарската дума за карета.

Извън транспортните дефиниции, коучингът е съвременна методика за всеки, който иска сам да достигне до целите, приоритетите и решенията в живота си. В него са синтезирани техники, които насочват обекта на обучение към неговото желано състояние, събуждат положителните му качества и му помагат да мобилизира своя потенциал, за да се прояви в едно по-високо синергетично ниво.

Макар в зараждането си през 19-ти век коучингът да е основно метод за образование, с течение на времето той еволюира включвайки в себе си аспекти като личностно изграждане, физическо развитие, образователни дисциплини, социални, организационни и лидерски умения, откъдето и множеството му текущи разновидности.

Житейския коучинг например помага на хората да формулират и постигат целите си. Ни повече, ни по-малко. Бизнес коучингът се фокусира върху лица или групи, които желаят да постигнат успехи в сферата на бизнеса. Като част от това се акцентира върху лидерството и корпоративните аспекти. Коучингът за управленски кадри се насочва към персоналното израстване, повишаване на ефективността, професионална комуникация, стратегическо мислене, справяне с конфликти, изграждане на екипи. Поради нуждата от адаптиране на коуча към спецификите на обучавания, често пъти този тип коучинг е силно профилиран. При коучинга за EXPAT и глобални лидери се съобразяват културните специфики, с които обучавания ще трябва да борави и към които трябва да се адаптира. При професионалния коучинг се обръща внимание на кариерата на обучавания и нужните за практикуването й умения. Финансовия коучинг е сравнително нова дисциплина, която учи хората на финансова култура и постигане на конкретни финансови цели. Финансовите коучове не е задължително да са професионалисти от финансовата сфера, тъй като те не предлагат финансови съвети или информация.

Горнния списък не е изчерпателен. Съществуват много типове коучинг, разпростиращи се във всички области на живота и познанието, и обхващането им в списък би било почти невъзможно. Още повече, че коучингът е разтегливо понятие, което е трудно да се дефинира и опише в конкретни рамки, най-вече в такива, показващи какво черно на бяло би получил обучавания в рамките на X часа време от X-те лева стойност на обучението. В тази светлина, за успеха на начинанието е добре обучаващия се да гледа малко по-абстрактно на нещата. Абстрактната гледна точка като цяло е добра за водене на един по-лесен, спокоен и добър живот.

Важно е да се обърне внимание и на това, че коучингът не е терапия. При него клиентът не страда от определен проблем, от който иска да се отърве. Дълбоко в себе си той всъщност не желае да се променя, но едновременно с това иска животът му, той самият, събитията да са съвсем различни. Коучът използа език, определен набор от въпроси, невербално поведение и модели за себепознание, които неусетно, макар и леко провокативно извеждат обучавания от зоната му на комфорт. Това е най-важната индивидуална криза, през която всеки трябва да премине. После идва новата гледна точка, дълбоките просветления, ясните цели, точните стъпки и най-вече, самостоятелно взетите решения. Тези решения не са резултат от съвети, оценки или готови отговори дадени от коуча. Коучът не прави нищо подобно и това не е неговата роля. До тях достига сам обучавания в процеса на придружаване.

Коучингът е катализатора на вътрешното пробуждане, за което всеки копнее.

Какво за себе си ще открие в коучинга обучавания:

– умението да формулира ясно и точно целите си;
– малките, но важни стъпки към постигането им;
– ще преживее катарзис в самия коучинг процес;
– ще се освободи от негативните навици и твърдения в мисленето си;
– ще се види в нова светлина и ще активира сам своя потенциал.

Области, в които коучинга дава моментални резултати:

– здраве;
– възпитание и общуване с децата;
– преодоляване на вътрешни бариери;
– реализация;
– професионална кариера;
– партньорски взаимоотношения;
– преодоляване на кризи и житейски трансформации.

[eshop_addtocart]

Коментарът ви съобразен ли е с правилата за поведение в сайта?