Sassy RSS feed Sassy Facebook page Sassy Twitter

Условия за ползване

Общи положения

Настоящите правила влизат в сила автоматично от момента, в който вие заредите някоя от страниците на този сайт.

ВОИД ООД си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предупреждение.

Използването на този сайт и всички негови съставни части, в това число текст, изображения, мултимедия, клипове, документи и други материали (съдържание) означава приемане на правилата за ползване на сайта, и политиката на ВОИД ООД. По-нататъшното ви присъствие и използване на този сайт удостоверява вашето безпрекословно съгласие, и приемане на настоящите правила.

Авторски права

Когато не е упоменато или уговорено друго, съдържанието на този сайт, включително текстове, изображения, мултимедия, клипове, документи или други материали е обект на авторски права на ВОИД ООД.

Когато не е упоменато друго, съдържанието е лицензирано под CreativeCommons Признание-Некомерсиално-Без производни лиценз, според който всяко използване на информация от сайта изисква цитиране на източника, използваната информация не може да служи за основа на нови разработки и нито една част от използваната информация не може да се ползва за комерсиални цели.

Предварителното договаряне на алтернативни условия анулира този лиценз.

Всички лога и търговски марки са собственост на съответните компании.

Права, задължения, гаранции, отговорности

Всички сте пълнолетни и сте наясно, но нека го припомним, ей така, за всеки случай – вие носите пълната отговорност за собствените си действия, решения и поведение, както на този сайт, така и в живота.

Материалите на този сайт са публикувани с цел предоставяне на информация по дадена тема. По никакъв начин материалите на този сайт нямат за цел да подтикнат или откажат някого от извършване на действия, свързани с тях и разглежданата тема. Като ултимативно постижение, материалите на този сайт ще насърчат критичното мислене у четящия, а ние ще викаме „ура“, дори ако това се случи само при един-единствен човек.

Потребителите са задължени да спазват добрия тон и да се отнасят с респект към другите потребители при коментиране.

Коментарите трябва да са смислени и конструктивни.

Коментари включващи обиди („Ей, калъф…“), агресия („Копеле, ще ти разкова…“), необосновани твърдения („Тоя продукт за чеп за зеле не става“), цинизъм („Майка ти да…“), общ трол и профания („Комунягите/Иван Костов/Царо съсипаа страната“) и SEO манипулации ще доведат до редакция, изтриване на коментара и/ли забрана за последващ достъп на потребителя до сайта.

ВОИД ООД не поема отговорност за възникнали проблеми, загуба на информация, физически, психически или каквито и да било щети в следствие употребата на сайта или който и да е продукт или услуга предлагани от нас. При никакви обстоятелства ВОИД ООД не може да бъде отговорна за преки, косвени, специални, случайни или предизвикани щети или загуби.

Отговорност за достоверността на материала носи авторът.

Изданието приема либерално гледните точки на авторите без да се ангажира с мнение или страна.

Покупки

Покупките от нашият електронен магазин са обект на допълнителни условия и разпоредби. Моля, запознайте се с тях преди да извършите покупка.

Други уеб сайтове

Този сайт съдържа връзки към други уеб сайтове. Правилата за ползване на тези уеб сайтове могат да се различават от правилата за ползване на този уеб сайт. ВОИД ООД не поема отговорност за истинността на информацията показвана на тези уеб сайтове, нито за точността или актуалността й.

Проследяване

Всички уеб сайтове, включително този, записват техническа информация при всяко посещение на потребител. Записаната информация е обобщена, не е свързана с определен потребител и се използва само за подобряване на сайта, статистически цели и при нужда от разследване на възникнали проблеми със сигурността.

Защита на личните данни

Можете да използвате този сайт без да въвеждате каквито и да било лични данни. Такива данни трябва да въведете единствено при извършване на покупка от електронния магазин. Тези данни се събират и използват за извършване на услугата, която сте заявили. ВОИД ООД е регистриран оператор на лични данни.

Cookies

Този сайт използва cookies. Cookies не съдържат лична информация.