Sassy RSS feed Sassy Facebook page Sassy Twitter

Пермакултурната домашна градина

@ Arts&(Sub)culture, Sassy Shop

, ноември 2012

Тази книга ще ви обясни защо когато става дума за овощна градина, „яко бачкане му е майката“ е остарял и примитивен модел.

Пермакултурната домашна градина

Битува схващането, че човек трябва да се изгърби от работа, ако иска да добива собствена продукция. Сещате се – да става с кокошките, да копа, да плеви и дрън дрън. Wrong. Както всяко друго нещо в живота, когато се подходи с мисъл и планиране, нищо подобно не е нужно да се случва. Правилното оформяне на градината и съчетаването на различни елементи помагат за това хем да се наслаждавате на богат урожай от реколта, хем да поработвате колкото да не е без хич.

Книгата започва с идеологическата постановка, минава през планирането, изграждането и поддържането на градината и завършва със списък на пермакултурни ресурси в България, откъде да купите семена, и връзки към полезни сайтове.

Просто задължително четиво за всички, на които им е писнало да купуват калибриран, пластмасов зарзават от супермаркетите и искат най-накрая да ядат нещо естествено.

Коментарът ви съобразен ли е с правилата за поведение в сайта?