Sassy RSS feed Sassy Facebook page Sassy Twitter

Валя от Център Арета

@ People&Places

, март 2011
Валя от Център Арета

Един приятелески разговор за проблемите на българина, света, духовната празнота в нас и self-help индустрията.

Познавам Валя от 9 или дори 10 години. Не искам да се връщам отново в онзи мрачен период, който често наричам „dark ages на моя живот“ и продължи твърде дълго, но тя бе човекът, който ме изправи отново на крака. Няма да влизам в подробности как и какво, само ще кажа, че до ден днешен тя си остава един от малкото приятели, с които мога да споделя всичко и когото търся за съвет и помощ, когато се почувствам крехък. Валя е усмихнат, топъл и най-важното – неземен човек.

Четейки интервюто се замислих, че всички тези теми на четене звучат абсурдно дори за човек като мен, който е имал не една и две близки срещи с разни неща и който принципно е изцяло отворен към всичко абстрактно. Затова моля, не подхождайте така, сякаш четете жълт вестник. Нищо от казаното тук не е фантасмагория.

Sassy: С какво се занимаваше преди да започнеш център Арета?
Валя: Учих и и си припомнях какво зная от преди. Изучавах себе си и се опитвах да разбера, кое е водещо – външния или вътрешния свят на човека. И откъде идва това Отвътре? Защо е по-силно? Целият ми настоящ живот беше маркиран от много ярки точки на обрат и бяха пораждани от нещо много по-силно от разума. Обяснението идваше винаги после, когато вече се бях изкачила на следващото стъпало и можех да погледна малко по-отвисоко. Когато завърших светското си висше обазование, работих 15 години като преводач с испански език в една дипломатическа мисия. И така… до следващия квантов преход.

S: Как дойде идеята и започна всичко?
В: Идеята дойде като много силен вътрешен повик, че трябва да променя нещо, че повече не мога да върша тази работа и просто напуснах, без да зная какво ще правя. Опитах се да си припомня мечтите от детството, да вляза в друг ръкав на потока Живот и да подредя по друг начин мисловния софтуер. Отдадох се на моето хоби – физиката и започнах да чета и гледам всичко, което откривах, най-вече за последните теории и публикации в областта на квантовата физика. Припомнях си все повече знания и умения, които не знаех откъде точно идват. После „случайно” се срещнах с един руски професор, който ме покани да работя в неговия екип и много бързо започнаха да се подреждат елементите на пъзела в главата ми. Мозъкът ми сякаш беше спал дотогава и сега работеше с друга скорост, в други измерения и шеметно се отключваха познания и умения. „Четях” миналото и бъдещето, знаех точно какво да направя, когато ми искаха помощ, получих чрез пряк трансфер в едно невероятно преживяване познанията и способностите на моята прабаба. Реших, че не ме тегли да съм обвързана с руската наука. Ставаше опасно за свободата ми. Роди се идеята да създам средище, където всички тези древни/нови познания, новата парадигма, латентните възможности на идеята човек да се изучават, да се показват, да се преподават чрез сетивното преживяване. Така открих галерията за астрална живопис, започнах да преподавам или по-скоро да споделям моите познания в курсове, тренинги, упражнения и да помагам на хората да разбият черупката на своя свят. Не търсех тайнственото, сензационното или езотеричното. Напротив, винаги търсех научното, логичното, разумното обяснение на всеки феномен, всяко състояние на съзнанието, на всяка теза , които преподавам. Постепенно откривах учени, философи, психолози и др., които публикуваха своите открития и изводи, които обясняваха мои преживявания, спомени и познания и които се доближаваха до древната мистична мъдрост на човечеството. Когато излезе „Дао на физиката” на Фритьоф Капра, си отдъхнах и окрилих, че съм на прав път. Най-дълбокото ми желание е да преведа на обикновен език научните открития, които се срещат с мистичните мъдрости и ги доказват.

Галерия Арета

S: А защо се казва така и защо избра сова за логото?
В: Това пак стана импулсивно. „Сънувах” мой минал опит и видях знака и името. Приех ги безусловно и едва по-късно започнах да осъзнавам каква е символиката на втъканата сакрална геометрия и на вибрациите на словото. Совата е мъдростта, познанието от широкия спектър на измерения, в които е вместена нашата реалност. За името „Арета” ще цитирам Робърт Пърсиг: „Праиндоевропейският корен на арете е морфемата „рт”…”Рт” означаваше „първата сътворена красива повторяема подреденост на нравствената и естетическата правота”. На санскритски „рта” е „космическият ред на нещата”.

Тази морфема е в името на българите и ни свързва с най-древната благородна мъдрост на човешките цивилизации. В кабала Ари е велика душа, която превръща науката кабала от средство за индивидуално развитие в методика за духовно издигане на масите. Много са интепретациите и всички те могат да бъдат открити в дейността на центъра.

S: Бих могъл да спестя този въпрос, но ми е интересен отговора – колко трудно е да правиш това?
В: Изкачването е по-лесно от слизането. В този процес на израстване на съзнанието, няма връщане назад. Човек си поема отговорностите за всяко следващо ниво. Не можеш да забравиш или да изтриеш просветленията, познанието и гледката от поредния връх. Мога да го нарека едно невероятно пътуване през този живот: завладяващо, увличащо, безнадеждно, възвисяващо, адреналиново, отчайващо и единственото, което бих избрала да правя, отново и отново. Става все по-предизвикателно сега, в това време разделно, когато материята придобива явни пластове и пред очите ни виждаме как работи ентропията и как се разпадат структури, системи, приятелства и етноси. Свидетели сме на ускорената трансформация на съзнанието ни, която в рамките на един човешки живот извършва няколко качествени скока. А, най-интересното предстои!

Страници: 1 2 3

[eshop_addtocart]

Коментарът ви съобразен ли е с правилата за поведение в сайта?