Sassy RSS feed Sassy Facebook page Sassy Twitter

Границата

, януари 2011

Смяна на фона
без фон бял фон черен фон

Границата

Фотография: procopy

Коментарът ви съобразен ли е с правилата за поведение в сайта?