Sassy RSS feed Sassy Facebook page Sassy Twitter

Светлинна игра

, август 2010

Смяна на фона
без фон бял фон черен фон

Светлини

Фотография: procopy

Светлини

Фотография: procopy

Светлини

Фотография: procopy

Коментарът ви съобразен ли е с правилата за поведение в сайта?